Monday, 29 October 2012

Latihan 2


Latihan 2
Tuliskan kata nama khas yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

Latihan 1


Latihan 1
Tuliskan kata nama am yang betul bagi gambar berikut.

Kata Nama

Kata Nama Am
Kata nama am digunakan untuk menyebut nama benda, tempat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan panggilan untuk diri seseorang.Kata Nama Khas
Kata nama khas digunakan untuk menyebut atau menamakan benda, haiwan, orang dan tempat secara khusus. Setiap kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama perkataan.Saturday, 6 October 2012Sejarah dan Perkembangan SJK(C) Aik Thee

Tahun
Peristiwa
1925
Sekolah ditubuhkan dengan meminjam tempat tokong cina “tian fu gong”. Seramai lebih kurang 20 murid dan hanya terdapat 1 kelas.

Lepas Perang Dunia 2, disebabkan masalah kekurangan tempat untuk menampung bilangan murid yang semakin meningkat, sekolah dipindahkan ke tanah baru yang disumbang oleh dermawan.
1950
Sekolah dilengkapi dengan 6 bilik darjah, sebuah pejabat dan sebuah asrama guru (rumah papan).
1974
Mendapat bantuan daripada dengan memberi tanah seluas 3 ekar untuk dijadikan kawasan sekolah baru. Pada tahun yang sama, mendapat bantuan penuh daripada kerajaan. Dengan adanya sumbangan kewangan dari kerajaan, sebuah bangunan batu-bata yang merangkumi 6 bilik darjah dan sebuah bilik guru serta sebuah gelanggang bola keranjang dibina
1984
Cadangan untuk mendirikan bangunan baru bagi menampung peningkatan bilangan anak murid.
1985
Mendapat kebenaran dan kelulusan untuk mendirikan sebuah blok 2 tingkat (blok A dan B) yang merangkumi 4 bilik darjah, sebuah bilik guru besar dan sebuah bilik mesyuarat.
1998
Blok C siap dibina, memakan kos sebanyak RM480,000.00.
2002
Mendapat peruntukan daripada Kementerian Pelajaran untuk mendirikan sebuah bilik komputer.
2005
Mendapat kebenaran dan peruntukan daripada Kementerian Pelajaran untuk mendirikan Prasekolah.
sekarang
Kawasan sekolah dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan dan kemudahan. Terdapat 11 bilik darjah, bilik guru besar, bilik guru, perpustakaan, bilik Sains, bilik Muzik, gelanggang bola keranjang, gelanggang badminton, pusat sumber, bilik prasekalah dan tandas
DEWAN YEOH CHENG LIAM
SJKC AIK THEE
KUALA SELANGOR, SELANGOR.