Monday, 29 October 2012

Latihan 1


Latihan 1
Tuliskan kata nama am yang betul bagi gambar berikut.

No comments:

Post a Comment