Monday, 29 October 2012

Latihan 2


Latihan 2
Tuliskan kata nama khas yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

No comments:

Post a Comment