Friday, 16 November 2012

Kata Ganti


Kata Ganti Nama Diri
Kata ganti nama diri digunakan untuk panggilan pengganti diri seseorang atau benda.
Kata nama ganti diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
  •          Kata ganti nama diri pertama
  •          Kata ganti nama diri kedua
  •          Kata ganti nama diri ketiga
No comments:

Post a Comment