Wednesday, 5 December 2012

Latihan 5


Kata Adjektif
Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.
muda     merah     leper      tebal      merdu
suntuk     benci     bingung      sembuh      kencang

1 Jika kita selalu bercakap bohong, kawan-kawan akan 
 kepada kita.
2 Piring yang 
 itu telah pecah.
3 Air kelapa 
 enak diminum.
4 Suara biduanita Syarifah Aini sungguh 
.
5 Angin 
 telah menumbangkan beberapa batang pokok.
6 Chandran sudah 
 daripada sakit.
7 Adibah tidak dapat menyiapkan kerja itu kerana masa sudah 
.
8 Shanti 
 memikirkan masalah yang dihadapinya.
9 "Ambilkan saya buku 
 di atas meja itu," kata Cikgu Kasim.
10 Harga sekilogram cili     
 ialah RM 9.00.

No comments:

Post a Comment